Kunnossapito elintärkeänä osana tuotanto-omaisuuden arvon ylläpitoa ja kehittämistä

Mikään ei ole yhtä varmaa kuin epävarmuus näinä päivinä. Se, jos jokin kuitenkin pakottaa meidät pitämään pyörät pyörimässä, arjen hallinnassa ja tuotannon toiminnassa. Tänään, jos koskaan, ammattitaitoinen, varma ja luotettava yhteistyökumppani nousee arvoon arvaamattomaan. Saattaa olla, että kunnossapidon potentiaalisimmat ajankohdat vaihtelevat ja kapasiteetti on käytössä eri tavalla kuin ennen. Saattaa myös olla, että toimintasuunnitelmaa joudutaan mukauttamaan ja tarve kunnossapidolle nousee esiin nopeastikin. Tällöin me olemme apunasi. Olemme paikalla silloin, kun sopivin aika kunnossapidolle on. Kanssamme on helppo toimia muuttuvissa olosuhteissa ja vaihtelevassa liiketoimintaympäristössä, sillä me joustamme tarpeen mukaan ja kannamme oman vastuumme yrityksenne omaisuuden arvon säilyttämisessä.

Elinkaarisuunnitelman mukainen, ennakoiva ylläpito turvaa tuotannon toimintavarmuuden ja pidentää tuotanto-omaisuuden käyttöikää. Kunnossapito mielletäänkin tänä päivänä entistä enemmän elintärkeäksi osaksi tuotanto-omaisuuden arvon säilyttämistä ja investointien käyttöiän kasvattamista. Näemme edessämme erittäin tärkeän ja mielenkiintoisen mahdollisuuden, joka sekä parantaa isossa kuvassa teollisuutemme kilpailukykyä, kuin myös yritystasolla yksittäisen yrityksen menestymistä, toimintavarmuutta ja luotettavuutta.

Tehokkaan ja laadukkaan kunnossapidon tunnusmerkkejä ovat käyttötarpeeseen optimoidut ennakkohuoltotoimet ja koneistojen sekä laitteistojen elinkaaren mukaiset korjaus- ja ylläpitotoimenpiteet. Kun kunnossapito toimii oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti, vikatilanteet vähenevät ja ovat helpommin hallittavissa ja poistettavissa. Mahdollisissa vikatilanteissa tehokas ja nopea kuntoon saaminen on kaiken a ja o. Tällöin juuri me olemme paikalla turvaamassa toiminnan jatkuvuuden ja mahdollisimman pienet vahingot tuotannon takaisin käyttöön saattamisessa ja toiminnan jatkuvuudessa.

Ideaalitilanteessa ennakkohuoltojen määrä ja sisältö on optimoitu niin, että vikaantumisia tapahtuu äärimmäisen harvoin, jos laisinkaan. Suunnitelman mukaisella ennakoivan kunnossapidon optimoimisella vältetään tuotantokoneistojen ja -laitteistojen alihuoltaminen, joka kasvattaa vikaantumisriskiä. Toisaalta vältytään myös ylihuoltamiselta, joka aiheuttaa turhia kustannuksia ja huollon aiheuttamia tuotantokatkoksia.

Me hoidamme ennakoivan kunnossapidon joustavasti ja laadukkaasti ammattitaitoisen henkilöstömme ja työvälineidemme avulla räätälöidysti juuri teidän yrityksenne tarpeisiin optimaalisesti sopivalla syklillä. Pyrimme minimoimaan vikaantumistilanteiden mahdollisuuden, ja vikaantumistapauksissa korjaustoimet kohdistetaan laitteelle tehokkaasti ja laite palautetaan välittömästi takaisin tuotantoon.

Me joustamme teidän yrityksenne toiminnan mukaan, ja kunnossapidon ulkoistuksella voitte keskittyä ydinliiketoimintaanne täysin sydämin. Tämä takaa yrityksenne menestymisen nyt ja tulevaisuudessa. Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhteistyömahdollisuudesta lisää.

Vastaa viestiin

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *